Wednesday, December 19, 2012

Zhang Daqian(via shotaku)

Zhang Daqian, Paintings after Shitao’s “Wilderness Colors, “ca. 1930

No comments: